Οδηγός Συντήρησης Αλυσίδων

Τεχνικός οδηγός για την εγκατάσταση, την λίπανση, την επιθεώρηση, τα αποδεκτά επίπεδα ξεχειλώματος και την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων για τις αλυσίδες απο την Diamond.