Αλυσοτροχοί με Ρουλεμάν

Αλυσοτροχοί με ρουλεμάν για τις αλυσίδες με πρότυπο κατασκευής κατά DIN 8187. To υλικό κατασκευής είναι το C42 και κυρίως χρησιμοποιούνται ως τεντωτήρες για τις αλυσίδες DIN 8187.

Διατίθενται από 06Β (3/8’’ βήμα) έως 20Β (1 ¼’’ βήμα).