ΓΡΑΝΑΖΙΑ-ΚΡΕΜΑΡΓΙΕΡΕΣ

ΓΡΑΝΑΖΙΑ-ΚΡΕΜΑΡΓΙΕΡΕΣ

Γρανάζια μετωπικά (σε module) και κρεμαργιέρες (οδοντωτοί κανόνες), κατάλληλα για παράλληλη, γωνιακή ή ευθύγραμμη μετάδοση κίνησης για εξειδικευμένες εφαρμογές.
 

Γρανάζια Μετωπικά

Γρανάζια Μετωπικά (σε Module). Υλικό κατασκευής C43. Γωνία πίεσης 20°. Διατίθενται σε…

Κρεμαργιέρες

Κρεμαργέρες ή οδοντωτοί κανόνες. Υλικό Κατασκευής C45. Γωνία πίεσης 20° Διατίθενται σε…

Γρανάζια Γωνιακά

Γωνιακά γρανάζια. Υλικό κατασκευής C43. Γωνία πίεσης 20°. Διατίθενται σε ζεύγη με…

Γρανάζια Ελικοειδή

Γρανάζια γωνιακά ελικοειδή. Υλικό κατασκευής C43. Γωνία πίεσης 20°. Διατίθενται σε στοκ…