ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

ΤΡΟΧΑΛΙΕΣ ΧΡΟΝΙΣΜΟΥ

Τροχαλίες Χρονισμού κατάλληλες για την παράλληλη και χρονισμένη μετάδοση κίνησης χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συντήρησης (λίπανση).
 

Βήμα XL

Οι Τροχαλίες Χρονισμού είναι κατάλληλες σε εφαρμογές που απαιτείται απόλυτος χρονισμός με…

Βήμα L

Οι Τροχαλίες Χρονισμού είναι κατάλληλες σε εφαρμογές που απαιτείται απόλυτος χρονισμός με…

Βήμα Η

Οι Τροχαλίες Χρονισμού είναι κατάλληλες σε εφαρμογές που απαιτείται απόλυτος χρονισμός με…