ΙΜΑΝΤΕΣ

ΙΜΑΝΤΕΣ

Ιμάντες κίνησης κατάλληλοι για τροχαλίες V (πρισματικοί) και χρονισμού.
 
 
 
 

Ιμαντες V

Ιμάντες για τις τροχαλίες V. Διατίθενται σε SpZ, SpA, SpB, SpC.

Ιμάντες Χρονισμού

Ιμάντες χρονισμού (Οδοντωτοί) για τις τροχαλίες χρονισμού. Διατίθενται σε XL, L και…