ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ

ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ

Έδρανα (κουζινέτα) κατάλληλα για την κάθετη ή παράλληλη στήριξη του άξονα ανάλογα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε εφαρμογής.
 
 

Τύπος UCP

Τα κουζινέτα τύπου UCP (ή Ωμέγα) είναι κατάλληλα για την στήριξη του…

Τύπος UCF

Τα κουζινέτα τύπου UCF (ή τετράγωνα) είναι κατάλληλα για την στήριξη του…

Τύπος UCFL

Τα κουζινέτα τύπου UCFL (ή ματάκια) είναι κατάλληλα για την στήριξη του…

Τύπος UCT

Τα κουζινέτα τύπου UCΤ (ή συρτάκια) είναι κατάλληλα για την στήριξη του…

Τύπος UCPA

Τα κουζινέτα τύπου UCPA είναι κατάλληλα για την στήριξη του άξονα σε…