Εντατήρες Αλυσίδας

Οι εντατήρες είναι κατάλληλοι για το τέντωμα των αλυσίδων κατά την εγκατάσταση.

Διατίθενται για αλυσίδα από 06Β (3/8’’ βήμα) έως 20Β (1 ¼’’βήμα).