Γρανάζια Γωνιακά

Γωνιακά γρανάζια. Υλικό κατασκευής C43. Γωνία πίεσης 20°.

Διατίθενται σε ζεύγη με σχέση 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 από Mod 1.5 έως Mod 5 από z16(Δόντια) έως z30(Δόντια).