Κόπλερ τύπου GF

Κόπλερ τύπου GF. Είναι κατάλληλα για εφαρμογές όπου απαιτείται μικρό βάρος ή όπου η απόλυτη ευθυγράμμιση των αξόνων δεν είναι εφικτή.

Διατίθενται από d41mm έως d95mm.