Αλυσοκόπλερ

Τα Αλυσοκόπλερ είναι κατάλληλα για εφαρμογές όπου απαιτείται συνεχής χρήση και μεγάλη καταπόνηση.

Διατίθενται σε στοκ ή κατόπιν παραγγελίας ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής.