Τύπος UCFL

Τα κουζινέτα τύπου UCFL (ή ματάκια) είναι κατάλληλα για την στήριξη του άξονα σε μια κάθετη επιφάνεια.

Διατίθενται για άξονα από φ12mm έως φ70mm.