Τύπος UCF

Τα κουζινέτα τύπου UCF (ή τετράγωνα) είναι κατάλληλα για την στήριξη του άξονα σε μια κάθετη επιφάνεια.

Διατίθενται για άξονα από φ12mm έως φ80mm.