Σταθερές - Οδηγοί

Οι σταθερές οδηγοί τροχαλίες είναι κατάλληλες για να συνεργάζονται με τις EDS ή τις S100 μεταβαλλόμενες τροχαλίες.

Διατίθενται σε d100mm έως d250mm.