Τύπος S-100

Οι μεταβαλλόμενες τροχαλίες τύπου S-100 (απλή έκδοση) έχουν την δυνατότητα να μεταβάλλουν την εξωτερική τους διάμετρο χάρη στα 2 ελατήρια που διαθέτουν και στις δύο πλευρές. Έτσι επιτυγχάνεται, η χωρίς διακοπή της λειτουργίας, μεταβολή της σχέσης μετάδοσης. Συνεργάζονται με τις σταθερές «τροχαλίες οδηγούς» και η αυξομείωση επιτυγχάνεται μέσω της μετακίνησης της βάσης του μοτέρ. Εύρος ιπποδύναμης 0,37Kw έως 4Kw.

Διατίθενται σε d95mm έως d220mm.