Βήμα XL

Οι Τροχαλίες Χρονισμού είναι κατάλληλες σε εφαρμογές που απαιτείται απόλυτος χρονισμός με χαμηλό βάρος, χαμηλά επίπεδα θορύβου και περιορισμένη ή καθόλου δυνατότητα συντήρησης. Υλικό κατασκευής χυτοσίδηρος ή αλουμίνιο.

Διατίθεται σε βήμα XL (1/5’’) από z10(Δόντια) έως z72(Δόντια).