Βήμα L

Οι Τροχαλίες Χρονισμού είναι κατάλληλες σε εφαρμογές που απαιτείται απόλυτος χρονισμός με χαμηλό βάρος, χαμηλά επίπεδα θορύβου και περιορισμένη ή καθόλου δυνατότητα συντήρησης. Υλικό κατασκευής Fe.

Διατίθεται σε βήμα L (3/8’’) από z10(Δόντια) έως z70(Δόντια).