Γρανάζια Μετωπικά

Γρανάζια Μετωπικά (σε Module). Υλικό κατασκευής C43. Γωνία πίεσης 20°.

Διατίθενται σε Μod 1 έως Mod 6 από z12(Δόντια) έως z127(Δόντια)